Информация

понедельник, 3 марта 2014 г.

Форми інтеграції дітей з особливими потребами у навчальне середовище

Суспільство складається з різних категорій маленьких грома­дян, певна частина з яких має проблеми в розвитку, зі здоров'ям. І, на жаль, характерною рисою сьогодення є тенденція до зростан­ня кількості дітей, які потребують соціальної адаптації, корекційно-реабілітаційної допомоги. Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» гарантують їм усім право на освіту, а отже, і можливість реалізувати це право в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального та майнового стану, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Діти з особливими освітніми потребами мають таке ж право на їх задоволення, як і всі інші члени суспільства.

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ?
В ст. 6 Конвенции ООН о правах ребенка говорится, что его неотъемлемым правом яв­ляется право на жизнь и государство долж­но обеспечить в "максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка".
Ряд статей Конвенции указывают на необ­ходимость гарантирования защиты ребенка от насилия и эксплуатации. Так, признается право ребенка на защиту "от экономической эксплуатации и от выполнения любой рабо­ты, которая может представлять опасность для его здоровья" (ст. 32); "от всех форм сек­суальной эксплуатации и сексуального со­вращения"            (ст. 34); "от форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосо­стояния ребенка" (ст. 36). В этом документе говорится о необходимости принятия всех мер для предотвращения "жестоких, бесче­ловечных или унижающих достоинство ви­дов обращения и наказания" (ст. 37).

МІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22.11.2011 р. N 484МІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.11.2011 р. N 484
Про розробку проекту Обласноїпрограмиподолання та запобіганнябідності на 2012 - 2015 роки

Керуючись ст. 17 Закону України "Про місцевідержавніадміністрації", відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 31.08.2011 N 1057 "Про затвердженняДержавноїцільовоїсоціальноїпрограмиподолання та запобіганнябідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057) (далі - Державнацільовасоціальнапрограма) та з метою забезпеченнясвоєчасноїрозробки проекту Обласноїпрограмиподолання та запобіганнябідності на 2012 - 2015 роки (далі - проект Програми):

Поняття злочину. Кримінальна відповідальність дітей
1.Тема: «Поняття злочину. Кримінальна відповідальність дітей»
 2.Мета: ознайомити дітей з поняттям злочину.
 3. Епіграф: Великий дім – держава, лад у ньому – закон.
 4. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
 5. У кожному колективі, у кожному об’єднанні людей є свої правила поведінки. Наприклад візьмемо наш класний колектив. Кожен учень у класі повинен підкорятися певним правилам та виконувати свої обов’язки. У разі порушення якогось правила чи не виконання обов’язку вас чекатимуть усім відомі покарання: двійка, запис у щоденнику, запрошення батьків до школи чи навіть похід до директора. Нашу державу теж можна розглядати як колектив, правда значно більший та складніший. Члени «колективу держава» теж підпорядковуються певним правилам, які називаються законами. 

воскресенье, 2 марта 2014 г.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ОТКАЗЫВАЕТСЯ РИСОВАТЬ. . .

 В таком случае родителям стоит насторожиться, а не оправдывать его отказы "свободой выбора": дескать, не надо давить, пусть делает то, что ему нравится.
 В дошкольном и младшем школьном возрасте (а речь сейчас именно о нем)
 детям, как правило, нравится то, что дается легко. А то, с чем у них трудности, кажется скучным и вызывает стойкий отказ.