Информация

понедельник, 3 марта 2014 г.

МІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22.11.2011 р. N 484МІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.11.2011 р. N 484
Про розробку проекту Обласноїпрограмиподолання та запобіганнябідності на 2012 - 2015 роки

Керуючись ст. 17 Закону України "Про місцевідержавніадміністрації", відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 31.08.2011 N 1057 "Про затвердженняДержавноїцільовоїсоціальноїпрограмиподолання та запобіганнябідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057) (далі - Державнацільовасоціальнапрограма) та з метою забезпеченнясвоєчасноїрозробки проекту Обласноїпрограмиподолання та запобіганнябідності на 2012 - 2015 роки (далі - проект Програми):


1. Головному управліннюпраці та соціальногозахистунаселенняоблдержадміністраціїпідготувати пакет документів для розробки проекту Програми та довести його до структурнихпідрозділівоблдержадміністрації, територіальнихорганівцентральнихорганіввиконавчоївлади, обласнихорганізацій та об'єднань до 01.12.2011.

2. Начальникам структурнихпідрозділівоблдержадміністраціїзгідно з додаткомзабезпечити:

2.1. Підготовкурозрахунково-аналітичнихматеріалів до проекту Програми, передбачивши при цьомуреалізацію на територіїобластіосновнихзавдань і заходів, визначених Державною цільовоюсоціальноюпрограмою, шляхом розробкиконкретнихзаходів, спрямованих на збільшеннядоходівгромадян, зниженнярівнябідності, насампередсередпрацюючогонаселення, сімей з дітьми та сільськогонаселення, а такожобсягів і джерелфінансуванняцихзаходів;

2.2. Поданняматеріалів до проекту Програми Головному управліннюпраці та соціальногозахистунаселенняоблдержадміністрації до 23.12.2011.

3. Запропонуватикерівникамтериторіальнихорганівцентральнихорганіввиконавчоївлади, обласнихорганізацій та об'єднаньзгідно з додаткоморганізувативиконання п. 2 цьогорозпорядження.

4. Головному управліннюпраці та соціальногозахистунаселенняоблдержадміністраціїзабезпечити:

4.1. Методологічне та організаційнесупроводженнярозробки проекту Програми та йогоузагальнення;

4.2. Подання проекту Програми на розглядЗапорізькоїобласної ради в установленому порядку;

4.3. Наданняінформації про виконанняцьогорозпорядженняголовіоблдержадміністраціїпіслярозгляду проекту Програмиобласною радою.

5. Контроль за виконаннямцьогорозпорядженняпокласти на заступника головиоблдержадміністраціїЯрмощука М. А.


Голова обласної
державноїадміністрації        
О. М. Пеклушенко
Додаток
до розпорядженняЗапорізькоїобласноїдержавноїадміністрації
22.11.2011 N 484
ПЕРЕЛІК
структурнихпідрозділівоблдержадміністрації, територіальнихорганівцентральнихорганіввиконавчоївлади, обласнихорганізацій та об'єднань, якіподаютьрозрахунково-аналітичніматеріали до проекту Обласноїпрограмиподолання та запобіганнябідності на 2012 - 2015 роки

1. Головне управлінняекономікиоблдержадміністрації

2. Головне управлінняпромисловості та розвиткуінфраструктуриоблдержадміністрації

3. Головне управлінняпраці та соціальногозахистунаселенняоблдержадміністрації

4. Головне фінансовеуправлінняоблдержадміністрації

5. Головне управлінняагропромисловогорозвиткуоблдержадміністрації

6. Управлінняохорониздоров'яоблдержадміністрації

7. Управлінняосвіти і науки облдержадміністрації

8. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

9. Служба у справах дітейоблдержадміністрації

10. Головне управлінняПенсійного фонду України в Запорізькійобласті

11. Державнаподатковаадміністрація у Запорізькійобласті

12. Запорізькийобласний центр зайнятості

13. Запорізькеобласневідділення Фонду соціальногозахистуінвалідів

14. Запорізькаобласна рада профспілок

15. Запорізькаобласнафедераціяроботодавців


Заступник керівникаапарату
облдержадміністрації,
начальник оргвідділу 
В. Г. Кархачов


„Про обласну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року” 

                  


8 грудня 2011
Видавник: Закарпатська облдержадміністрація
Номер документа: 
Реєстраційний номер органу юстиції: 
Тип документа: Проект рішення
Дата прийняття: 8 грудня 2011

Проект

УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VI скликання
Р І Ш Е Н Н Я


від _______ 2011 року № ___
               м. Ужгород


„Про обласну програму подолання
та запобігання бідності на період
до 2015 року”


Відповідно до п.16  ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою зниження рівня бідності серед працюючих громадян та сімей з дітьми, розв'язання соціальних проблем і підвищення рівня життя населення обласна рада вирішила:

1. Затвердити обласну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови  державної адміністрації Качура І.І, постійну комісію обласної ради з питань праці, зайнятості та соціального захисту населення (Ліврінца А.А.)


Голова ради                          І. Балога


Затверджено
Рішенням обласної ради
від _______№ _____


ОБЛАСНА ПРОГРАМА
подолання та запобігання бідності на період до 2015 рокуI. Загальні положення

Обласну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року ( далі – Програма) розроблено для вирішення найголовніших проблем соціально-економічного розвитку області та зниження рівня бідності.
Рівень бідності в області за I квартал 2011 року становив 28 відс.,  порівняно до I кварталу 2010 року зменшився на 5,7 відс. (33,7 відс.). Однак, залишається вищим від середньоукраїнського показника – 25,4 відс. За рейтинговою оцінкою порівняно з іншими областями України  область посідає 15 місце. Найнижчий рівень бідності зафіксовано у м.Київ – 9,8 відс., найвищий у Кіровоградській області – 39,7 відсотка.
Вирішення подолання бідності в області залежить від виконання завдань програм соціально-економічного розвитку, заходів щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення, спрямованих на підвищення зайнятості населення, збільшення доходів від трудової діяльності, удосконалення консолідованої системи адресної соціальної допомоги та соціальних послуг, моніторинг реалізації стратегічних напрямків подолання бідності.
Аналіз основних показників ринку праці свідчить про досягнення позитивних зрушень щодо зайнятості населення на ринку праці, зокрема збільшення кількості новостворених робочих місць, чисельності зайнятого населення, зниження рівня безробіття. Чисельність економічно активного населення у віці 15 – 70 років за перше півріччя 2011 року в області становила 585,8 тис.осіб, що на 0,8 тис. осіб більше, ніж за перше півріччя 2010 року. Чисельність зайнятого населення збільшилася з 530,6 тис.осіб за перше півріччя 2010 року до 532,1 тис.осіб – за відповідний період 2011 року. Рівень безробітного населення у відсотках до економічно активного населення у віці 15 – 70 років  склав  9,2 відс. проти 9,3 відс. – за перше півріччя 2010 року.
Проте, залишається низьким рівень працевлаштування сільського населення, особливо у гірських районах, у зв’язку із слабо розвиненою сферою зайнятості села. Крім того, не ліквідовано заборгованість із заробітної плати  працівникам підприємств, організацій, значні обсяги „тіньової” зайнятості та відповідно заробітної плати.
Для розв’язання проблеми бідності необхідна цілеспрямована політика, що ґрунтується на економічних та фінансових можливостях держави та максимальній ефективності їх використанняII. Мета Програми

Метою Програми подолання та запобігання бідності на період до  2015 року є зменшення кількості бідного населення серед працюючих, сімей з дітьми, особливо багатодітних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, безробітних, інвалідів, пенсіонерів, бездомних осіб, в сільській місцевості та запобігання хронічній бідності.III. Завдання Програми, шляхи та способи подолання бідності

Програма подолання та запобігання бідності це комплексне вирішення  проблеми, пов’язаної з оптимальним розв’язанням цієї проблеми та поєднання активної соціальної політики, спрямованої на відновлення і зростання зайнятості та створення умов для гідної праці, з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення.

Розв’язання проблеми передбачається за такими напрямами:
відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання;
сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці;
удосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу як основних чинників створення умов для гідної праці;
розвиток системи соціального страхування;
удосконалення пенсійної системи;
реформування системи соціального захисту;
соціальна підтримка сімей, дітей та молоді;
поліпшення медичного обслуговування населення.
З метою відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання передбачається створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузей промисловості шляхом:
проведення технологічних та організаційних перетворень на підприємствах, що не підлягають приватизації, з максимальною орієнтацією їх діяльності на виконання державних програм;
визначення найбільш важливих сегментів регіональних промислових комплексів та формування на їх основі відповідних інвестиційних зон для залучення приватного капіталу в їх розвиток;
проведення ефективної приватизації промислових підприємств з метою підвищення продуктивності їх роботи і потенціалу промислового комплексу в цілому;
забезпечення державної підтримки розвитку депресивних територій.

З метою сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці передбачається:
сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення;
зменшення безробіття серед сільського населення шляхом стимулювання агропромислової кооперації, розбудови інфраструктури виробничого і соціального призначення, системи агросервісу, переробних підприємств, доступної для виробників торговельної мережі;
підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили;
сприяння підготовці кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами відповідно до потреб економіки та ринку праці;
забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;
сприяння працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, громадян похилого віку;
створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і чоловіків;
реалізацію діючих механізмів надання молоді, насамперед випускникам вищих та професійно-технічних, навчальних закладів, першого робочого місця;
підтримку зеленого туризму, сфери побутових послуг та харчування, відродження народних промислів, організації фермерських господарств;
сприяння зайнятості осіб з інвалідністю шляхом пріоритетного спрямування коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів та підвищення доступності та ефективності професійної реабілітації інвалідів, здійснення їх професійного навчання за професіями та спеціальностями відповідно до потреби ринку праці;
здійснення заходів щодо заохочення повернення трудових мігрантів в Україну та сприяння у їх адаптації,
З метою вдосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу як основних чинників створення умов для гідної праці передбачається:
підвищення мінімальної заробітної плати;
вжиття заходів з легалізації заробітної плати;
удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери, державної служби та підвищення рівня їх оплати праці;
забезпечення зростання реальної заробітної плати;
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати;
посилення ролі колективно-договірного регулювання оплати праці; забезпечення захисту прав працівників;
залучення всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань і всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців до формування соціальної та економічної політики держави;
З метою розвитку системи соціального страхування необхідно:
підвищити ефективність роботи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування шляхом удосконалення єдиної системи збору страхових внесків, їх обліку та контролю за повнотою і своєчасністю сплати, а також єдиної інформаційної системи платників страхових внесків та застрахованих осіб;
оптимізувати витрати фондів та спрямувати їх кошти переважно на відшкодування виплат за страховими випадками, уникнути виплат нестрахового характеру, що сприятиме запобіганню бідності серед населення;
забезпечити підготовку до запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування, що сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування населення та забезпеченню надання кваліфікованої медичної допомоги;
забезпечити поступове підвищення розмірів мінімальних виплат в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування до встановленого законом розміру прожиткового мінімуму.
З метою вдосконалення пенсійної системи необхідно:
покращити матеріальне забезпечення у разі виходу на пенсію працівників освіти, культури, охорони здоров'я;
забезпечити розвиток накопичувальної системи пенсійного страхування.
З метою реформування системи соціального захисту передбачається:
перехід до принципу адресності під час надання соціальних допомог і пільг;
забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи соціального захисту та єдиної бази даних одержувачів соціальної допомоги;
забезпечення прийому громадян, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, в органах праці та соціального захисту населення за принципом „єдиного вікна”;
удосконалення системи соціального обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, зокрема:
забезпечення безперешкодного доступу таких осіб до соціальних послуг;
створення умов для залучення до сфери надання соціальних послуг недержавних суб'єктів;
підвищення якості соціальних послуг;
забезпечення соціального захисту інвалідів, зокрема:
першочергове забезпечення протезно-ортопедичними виробами дітей –збільшення розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” з урахуванням підвищення рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та дітей відповідного віку;
комплексна реабілітація інвалідів та дітей-інвалідів на базі діючих реабілітаційних установ;
створення умов для впровадження і розвитку інклюзивного та інтегрованого навчання для інвалідів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
розв'язання проблем безпритульних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, зокрема:
функціонування закладів для безпритульних осіб та установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
надання безпритульним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у працевлаштуванні, відновленні документів та реєстрації їх місця проживання                з урахуванням індивідуальних потреб таких осіб;
здійснення соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
сприяння благодійництву;
З метою соціальної підтримки сімей, дітей та молоді необхідно забезпечити:
підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійної орієнтації молоді, її підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
запобігання можливим негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом розвитку молодіжних ініціатив у сфері праці;
формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема дітей-інвалідів, підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку;
доступність дошкільної освіти незалежно від місця проживання шляхом оптимізації мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти;
реалізацію та захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності;
якість та доступність соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної  ситуації.


IV. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме збільшенню доходів громадян, зниженню рівня бідності насамперед серед працюючих громадян та сімей з дітьми, зменшенню розриву між показниками бідності у місті та сільській місцевості, розв'язанню соціальних проблем і підвищенню рівня життя населення.

V. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів інших джерел фінансування не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів визначається щороку, враховуючи  конкретні завдання та можливості бюджету.

Додаток
до Програми


ЗАХОДИ
з виконання обласної програми
подолання та запобігання бідності на період до 2015 року  з/п 

        
Найменування заходів
Відповідальні за виконання
Строк ви-конання,

роки

1.     
Підготовка пропозицій щодо забезпечення державної підтримки розвитку депресивних територій  
Головне управління економіки облдерж-адміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації 
IV квартал

2011,

2012 – 2015

2.     
Зниження рівня безробіття серед сільського населення   
Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації; обласний центр зайнятості (за згодою), райдерж-адміністрації, міськвиконкоми        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

3.     
Сприяння зайнятості осіб з обмеженими можливостями шляхом:

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, у тому числі через центри професійної реабілітації інвалідів, а також за участю державної служби зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів;

працевлаштування за участю державної служби зайнятості, зокрема на робочі місця, створені роботодавцями за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

        
Райдержадміністрації, міськвиконкоми,   головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з обласним центром зайнятості та  обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів  
IV квартал

2011,

2012 – 2015

4.     
Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників

        
Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
IV квартал

2011,

2012 – 2015

5.     
Сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”     
Обласний та міськрайонні центри зайнятості  (за згодою)        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

6.     
Мінімізація негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, здійснення заохочення повернення трудових мігрантів в Україну та сприяння у їх адаптації.       
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з обласним центром зайнятості    
IV квартал

2011,

2012 – 2015

7.     
Удосконалення організаційних засад та запровадження механізму регулювання використання праці іноземців      
Обласний центр зайнятості (за згодою)
IV квартал

2011,

2012 – 2015

8.     
Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати 
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з територіальною державною інспекцією праці у Закарпатській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

9.     
Активізувати роботу робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення  
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з управлінням Пенсійного Фонду України у Закарпатській області, територіальною державною інспекцією праці у Закарпатській області, державною податковою адміністрацією у Закарпатській області, райдержадміністрації, міськвикон-коми        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

10.  
Оптимізація мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та підвищення їх якості   
Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
IV квартал

2011,

2012 – 2015

11.  
Здійснення комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів на базі Всеукраїнського та міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів     
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з обласним центром комплексної реабілітації інвалідів та дітей-іналідів

        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

12.  
Вивчити можливість розвитку закладів соціального захисту для бездомних осіб та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, з урахуванням фінансових можливостей та соціальних потреб регіонів  
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 
IV квартал

2011,

2012 – 2015

13.  
Забезпечення надання, зокрема, соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, працевлаштуванні безпритульним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі        
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров’я спільно з головним управлінням МВС України у Закарпатській області, обласним центром зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми

        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

14.  
Розроблення та затвердження Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року       
Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації
IV квартал

2011,

2012 – 2015

15.  
Розширення мережі дошкільних навчальних закладів та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти     
Управління освіти і науки облдержадміні-страції, райдержадміністрації, міськвиконкоми        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

16.  
Здійснення заходів щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання та подолання дитячої безпритульності        
Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

17.  
Забезпечення якості та доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах     
Закарпатський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

18.  
Створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, утвердження соціального партнерства сім'ї та держави, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання дітей, запобігання насильству в сім'ї

        
Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, Закарпатський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, райдержадміністрації, міськвиконкоми 
IV квартал

2011,

2012 – 2015

19.  
Продовження роботи з впровадження державних соціальних нормативів та стандартів надання медичної допомоги
Управління охорони здоров’я облдержадміні-страції, райдержадміністрації, міськвиконкоми 
IV квартал

2011,

2012 – 2015

20.  
Посилення державного контролю за якістю лікарських засобів і виробів медичного призначення, їх ціноутворенням  
Державна інспекція з контролю за цінами в Закарпатській області, державна інспекція з контролю якості лікарських засобів в Закарпатській області (за згодою)

        
IV квартал

2011,

2012 – 2015

21.  
Здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини, надання соціальних послуг відповідній категорії осіб 
Управління охорони здоров’я, Закарпатський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 
IV квартал

2011,

2012 – 2015

Комментариев нет:

Отправка комментария